Tips

Enkele tips die ervoor kunnen zorgen dat uw fotoshoot snel en probleemloos verloopt.

360° foto’s:

• Zorg ervoor dat de te fotograferen ruimte opgeruimd en netjes is, vóór wij ter plaatse komen.
• Dit telt voor alle punten, van propere vloeren en ramen tot gordijnen die netjes hangen.
Op een 360° foto is alles zichtbaar. Let er op dat alle lampen of spots branden. Defecte lampen indien mogelijk vervangen. Wachttijden worden doorgerekend per uurtarief.

Handelszaken

• Heeft u een winkel, zorg ervoor dat alles netjes hangt of staat.
Verwijder displays die eigen zijn aan een bepaald tijdstip of evenement. Het is een vreemd zicht om tijdens de zomermaanden een 360 van een winkel te bekijken, die ingericht is in de Kerstsfeer. Daarom geven wij er dan ook de voorkeur aan, om uw zaak liefst buiten deze periodes te komen fotograferen.
Let ook op prijzen die groot worden weergegeven. Sommige mensen kunnen argumenteren dat ze een  product willen kopen aan de prijs die aandeduid staat op de 360° foto.
• Indien mogelijk komen wij fotograferen voor of na openingstijd. Zo worden de klanten niet gestoord en kan de fotoshoot in een ontspannen sfeer verlopen.

Horecazaken

• Ook hier komen wij liefst fotograferen voor of na openingstijd. Sommige mensen worden liever niet gefotografeerd als ze met vrienden of familie aan tafel zitten.
Het komt beter over als alle tafels gedekt zijn. Een restaurant met lege tafels is niet zo aantrekkelijk.
• Controleer of er geen lampen stuk zijn en/of er nieuwe kaarsen of bloemstukken op de tafels staan.

Luchtfotografie:

• Om luchtfoto’s te maken met hoogstatief hebben wij minimaal 20 meter vrije ruimte nodig, rondom rond.
• Informeer ons als er in de directe omgeving van het te fotograferen onderwerp zaken zijn, waarvan u denkt dat ze een fotoshoot kunnen bemoeilijken of onmogelijk maken. Dit kan gaan om hoogspanningsmasten, tram- of treinlijnen, een drukke straat of een door mensen druk bezochte plaats.
• Als het onderwerp deel uit maakt van een openbare plaats kan goedkeuring van de bevoegde instanties noodzakelijk zijn. Deze goedkeuring dient door de opdrachtgever aangevraagd te worden.
• Als blijkt dat de te fotograferen plaats te gevaarlijk is of teveel risico’s inhoud voor onze apparatuur, andere personen of voorwerpen in de directe omgeving, behouden wij ons het recht om af te zien van de opdracht. Als dit pas ter plaatse duidelijk wordt en het werd ons niet voordien meegedeeld,  worden verplaatsingskosten aangerekend.
• Voor de veiligheid van andere personen, gaan wij nooit luchtfoto’s maken met heli of hoogstatief,  midden of vlak boven een druk bezochte plaats of evenement.
Vanop een veilige afstand kunnen deze onderwerpen wel gefotografeerd worden.

Bij vragen of twijfel mag u ons altijd contacteren.