Testopnamen met thermocamera bij PV-systemen op landbouwbedrijven

Een testcase in samenwerking met Proclam vzw, Infrared Services, Power-link en Eandis. Doelstelling is het nagaan van defecten in PV panelen van landbouwbedrijven. Omdat de meeste panelen op loodsen van 8 meter en meer liggen werden onze diensten ingeroepen om de Thermocamera op een veilige manier, op de juiste hoogte te brengen. Hieronder een uittreksel uit het verslag.

6 september 2010
Aanwezig: Patrick Carrette (Eandis), Yvan Van Hoorickx (Birdseye), Francky Vereecke (Infrared Services), Bert Renders (Power-Link), Brecht Zwaenepoel (Power-Link), Kelly Mermuys (POVLT, verslaggeving)

1 Doelstelling

Binnen het IWT project Enerpedia (www.enerpedia.be) uitgevoerd door POVLT (Proclam vzw) werden al heel wat landbouwers objectief geadviseerd (vnl. dimensioneren van systemen) om PV-panelen te plaatsen. Een opvolging op het terrein van de prestaties van deze systemen is een logische verdere stap in onze advisering. Hiermee kunnen wij te weten komen of de systemen effectief produceren wat wij vooropstelden (min 850 kWh/kwp) en wat eventuele moeilijkheden zijn op het terrein.

Eventuele moeilijkheden op het terrein kunnen defecten zijn op de PV-panelen of de zogenaamde ‘hotspot’ waar de doorstroming van de elektriciteit niet meer gebeurt. Dit kan mogelijks opgespoord worden met een thermocamera. De meeste PV-panelen liggen echter op loodsen van 8m en meer waardoor een methode moet gevonden worden om vlot thermografische foto’s te maken. Naast de foto-opname bij de juiste weersomstandigheden is ook de interpretatie van deze beelden belangrijk.

Er werd een groep experts samengebracht om testopnamen op het terrein uit te voeren (in navolging van het overleg van 23/8/10 te Oostende). Deze testopnamen zijn gemaakt op 6 september 2010 tussen 12u en 16u. De jaarproductie van beide PV-systemen lag binnen de verwachtingen.

2 Materiaal & Methode

• Thermocamera Flir SC 660, lens 45° (19,31mm) (via Eandis)
• Statief uitvouwbaar tot 15m met 3 spankabels (via www.360vt.be)
• Communicatiekabel (firewire) tussen thermocamera en laptop
• Laptop met Flir software (via www.infraredservices.be)


Thermofoto totaal PV-systeem, staat op een perfect Z-gericht dak, dak links werpt
tegen de avond schaduw op zonnepanelen (koeler gedeelte links)
 
 
 
 
Waarnemingen op thermofoto

Hotspot aanwezig op linkerpaneel onderaan: permanente schade door
beschaduwing of fout in paneel?

Cel 7 werd bij de thermo-opnamen waargenomen als hotspot. Wanneer we cel 7 van
dichtbij bekijken zien we met het blote oog een kleine afwijking in het linker
metaalcontact.
 
Door de hoge reflectiegraad van het glas van het PV-systeem is het moeilijk om kwantitatief te werken en dus betrouwbare Delta-T-waarden te vermelden. Deze testopnamen zijn gebeurd bij weinig zonne-instraling waardoor we voorzichtig moeten zijn bij de beoordeling. Het loggen van de temperatuur (T) kon hier eventueel meer info over verschaffen.
 
3 Conclusies
Met de thermocamera zien we dat bepaalde cellen warmer zijn dan andere. Er zijn echter verdere metingen nodig om te zien in hoeverre de warme punten invloed hebben op de productie van het PV-systeem.
Er moet bepaald worden in hoeverre de ‘fouten’ effect hebben op het rendement, ook op lange termijn. Om ‘fouten’ als permanent te beschouwen zijn bijkomende correcte metingen (vermogens eventueel met Tri-ka, tritec meters nodig). Temperatuurmetingen geven volgens de eerste snelle meting geen verdere verklaring voor ‘hotspots’.
 
Wenst u meer informatie mbt. dit project? Contacteer ons

Comments are closed.